Skutki tsunami w Japonii

23 kwietnia 2022 Blog

Udostępnij Facebook Twitter

Straszliwe trzęsienie ziemi i tsunami, które nawiedziło Japonię w zeszłym miesiącu, będzie miało oczywisty wpływ na rynek nowych samochodów; wiele pojazdów gotowych do eksportu z Japonii zostało zmiecionych przez morze lub zniszczonych na placach magazynowych, zakłady w najbliższej okolicy straciły wiele dni produkcji, a niektóre fabryki doznały uszkodzeń, które będą miały wpływ na produkcję w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Nie wszystkie samochody sygnowane marką japońską są jednak produkowane w Japonii: ponad 80% samochodów Hondy sprzedawanych w USA jest produkowanych w Ameryce Północnej z części pochodzących z tego regionu. Nissan montuje wiele swoich pojazdów blisko rynku i posiada znaczne zapasy części w kraju, więc nie przewiduje większych problemów z zaopatrzeniem klientów i dealerów.

Być może dla wielu osób zaskakujące będzie to, że poza markami japońskimi odnotowano również wpływ marek zwykle kojarzonych z markami amerykańskimi i europejskimi: General Motors musiał ograniczyć produkcję w USA, Europie i Korei tylko dlatego, że tamtejsze zakłady w tak dużym stopniu polegają na importowanych częściach produkowanych w Japonii. Volvo, Renault, Daimler i BMW - wszystkie te firmy odczuły, że zaprzestanie produkcji części pochodzących z Japonii wpłynęło na ich własne harmonogramy produkcji poza strefą bezpośrednio dotkniętą trzęsieniem ziemi i tsunami.

Niezależnie od tych faktów jest mało prawdopodobne, aby okropieństwa, jakie matka natura zgotowała Japonii, miały zauważalny wpływ na spowolniony obecnie rynek samochodów, zarówno nowych, jak i używanych.

Efekt fali rozchodził się również w górę rzeki, ponieważ takie organizacje jak GKN i Autoliv Inc. odkryły, że ich japońscy klienci, tacy jak Mitsubishi, Mazda i Toyota, musieli wstrzymać produkcję z powodu zniszczeń spowodowanych przez tsunami i w związku z tym nie przyjmowali zamówień, które były w trakcie realizacji.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby spekulować z jakąkolwiek pewnością, ale długoterminowe skutki trzęsienia ziemi i następującego po nim tsunami mogą mieć szerszy zasięg. Niezależnie od politycznego wymogu stabilności i odbudowy, można uznać za rozsądne, aby w przyszłości nie polegać zbytnio na tak niestabilnym geologicznie obszarze. Zarówno dostawcy, jak i klienci mogą uznać, że skutki tych zakłóceń, przy obecnym kryzysie kredytowym i trudnościach gospodarczych, są zbyt trudne do zniesienia.

Na początku kwietnia prasa i ABC News doniosły o ogromnej wyspie szczątków po tsunami, w tym tysięcy pojazdów silnikowych, unoszącej się w środkowej części Pacyfiku i powoli przemieszczającej się w kierunku wschodnim. To pole szczątków jest na tyle duże i gęste, że 7 Flota USA uznała je za zagrożenie dla żeglugi. Jeśli nadal będzie się ono przemieszczać na wschód, to w końcu stanie się potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego gęsto zaludnionych społeczności zachodniego wybrzeża USA.

Tsunami spowodowało ogromne straty w ludziach i kosztach utrzymania w Japonii, a jego skutki, zwłaszcza dla energetyki jądrowej, będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Skutki tsunami były jednak odczuwalne z pewną siłą także w innych krajach, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, co podkreśla fakt, że żyjemy w "globalnej wiosce", a wydarzenia odległe o tysiące mil od naszych wybrzeży mają wpływ, który może być odczuwalny zarówno dziś, jak i jutro.

23 kwietnia 2022 Blog